طراحی سایت
Enter Title

برنامه آموزش بیمارستان طالقانی شش ماهه دوم :

 

لیست کلاس های نیمه دوم بیمارستان طالقانی(معاونت توسعه)
ردیف
عناون کلاس
مدرس
مدت برگزاری کلاس
تاریخ برگزاری
1
مدیریت نوین بیمارستان ها
روح ا.. نظری زلانی
3 روز
20-6-93 لغایت 22-6-93
2
تغذیه درپوکی استخوان
گلزار مولایی
3 روز
4-7-93 لغایت 6-7-93
3
اورژانس های پرخاشگری
دکتر نوراله یادگاری
2روز
20-7-93 لغایت 21-7-93
4
پانسمان نوین در سوختگی
عباداله کاظمی
1 روز
23-7-93
5
مراقبت های قبل وبعدECG
عباداله کاظمی
3 روز
26-7-93 لغایت 28-7-93
6
کار درمانی در CP(ضایعه مغزی)
مصطفی علیرحمی
3روز
1-8-93 لغایت3-8-93
7
عدم توجه وبیش فعالی در کودکان ADHD
آرزو بسطامی
2 روز
7-8-93 لغایت 8-8-93
8
سکته قلبی
یاسر مرادی
1 روز
12-8-93
9
اصول صحیح مایع درمانی
دکتر بتول باقری
2 روز
14-8-93 لغایت 15-8-93
 برنامه های آموزش مداوم بیمارستان :
ردیف
تاریخ
عنوان برنامه
سخنران
تخصص سخنران
1
29/08/93
خودكشي
 
دکتر نوراله یادگاری
روانپزشک
2
13/09/93
اصول برخورد با بیماران مهاجم
 
دکتر نوراله یادگاری
روانپزشک
3
20/09/93
کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی
دکتررضاولی زاده
روانپزشک
4
93/10/04
تغذیه در بیماران سرطانی
گلزار مولائی
کارشناس تغذیه
5
93/10/11
سکته قلبی
یاسر مرادی
ارشد پرستاری
6
93/11/18
تاثیر تذیه در رفتار
گلزار مولائی
کارشناس تغذیه

 

جستجو