تاریخ انتشار: یکشنبه 02 تیر 1398

  بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونت درمان

امتیاز: Article Rating

بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونت درمان و همراهان ایشان در مورخ98/03/24 از مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی .

در این بازدید ریاست محترم دانشگاه از نزدیک با بیماران گفتگو نمودند و مسائل و نحوه ارائه خدمت هرچه بهتر و باکیفیت تر به آنها را به مسئولین بیمارستان یادآوری نمودند.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز