تاریخ انتشار: شنبه 07 دی 1398
برگزاری چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان

  برگزاری چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان

امتیاز: Article Rating

چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین آموزشی و درمان ،مدیر حراست ،مدیر روابط عمومی ،معاون فنی مرکز بهداشت استان، مدیر امور بیماری ها و مراکز درمان و اعتبار بخشی ، رییس خانه مشارکت های مردمی دانشگاه ، مسئولان و کارکنان بیمارستان ، متخصصین زنان و زایمان و ماردران باردار و دارای زایمان طبیعی.

که ضمن خیر مقدم توسط ریاست محترم دانشگاه و تقدیر از بانیان و دست اندر کاران آن ترویج زایمان طبیعی در استان راگامی مهم در جهت سلامت مادران و نوزادان عنوان کردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان
  • برگزاری چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان
  • برگزاری چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان
  • برگزاری چهارمین جشنواره زایمان طبیعی در بیمارستان
ثبت امتیاز