تاریخ انتشار: یکشنبه 13 بهمن 1398

  برگزاری کلاس و مانور آتش نشانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

امتیاز: Article Rating

در مورخ 1398/11/10 با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و همچنین پرسنل بیمارستان و هم چنین نیروهای مرکز آتش نشانی مانوری به روایت تصویر برگزار گردید.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز