تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 08 بهمن 1398
تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

  تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

امتیاز: Article Rating

در مورخ 98/11/07 با حضور نماینده نظام پرستاری و هم چنین مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و جمعی از هم همکاران از روز پرستار و پرستاران نمونه مرکز تجلیل و قدر دانی شد.

در این جلسه ضمن تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و عدم امکان تشکیل مراسمی در خور روز پرستار از طرف بانیان جلسه از چندی از پرستاران سخت کوش تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
ثبت امتیاز