تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399
خارج کردن توده میوم 3 کیلو گرمی از رحم بیمار در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

  خارج کردن توده میوم 3 کیلو گرمی از رحم بیمار در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

امتیاز: Article Rating

در جریان یک عمل جراحی سنگین دو توده میوم 20 و7 سانتی با وزن 3کیلوگرم از رحم بیمار47 ساله خارج گردید.

این عمل جراحی توسط خانم دکتر طیبه رشیدیان متخصص زنان وزایمان و رئیس مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی با موفقیت انجام گردیدو بیمار بعد از عمل جراحی در وضعیت مناسب ترخیص گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • خارج کردن توده میوم 3 کیلو گرمی از رحم بیمار در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
ثبت امتیاز