تاریخ انتشار: دوشنبه 03 دی 1397

  بازدید مدیر محترم توسعه از روند ساخت فضای آموزشی بیمارستان

امتیاز: Article Rating

بازدید معاونت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی وهم چنین کارشناسان اداره ساختمان به همراه مدیریت بیمارستان از روند و چگونگی ساخت سالن آموزشی این مرکز

.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز