تاریخ انتشار: دوشنبه 10 دی 1397

  خروج توده میوم 14 سانتی متری از شکم خانم 45 ساله

امتیاز: Article Rating

خروج میوم 14 سانتی متری از شکم خانم  45 ساله در مرکز آموزشی درمانی طالقانی توسط تیم جراحی متشکل از دکتر فربد جراح و خانم دکتر نظری متخصص زنان و زایمان و همکاران اتاق عمل این مرکز.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز