تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 شهریور 1398
بازدید ریاست محترم اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و آقای دکتر حبیب اللهی از بیمارستان آیت ا.. طالقانی

  بازدید ریاست محترم اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و آقای دکتر حبیب اللهی از بیمارستان آیت ا.. طالقانی

امتیاز: Article Rating

بازدید ریاست محترم اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و آقای دکتر حبیب اللهی( فوق تخصص نوزادان) از بخش های زایشگاه و بستری نوزادان مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید ریاست محترم اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و آقای دکتر حبیب اللهی از بیمارستان آیت ا.. طالقانی
  • بازدید ریاست محترم اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و آقای دکتر حبیب اللهی از بیمارستان آیت ا.. طالقانی
ثبت امتیاز