تاریخ انتشار: دوشنبه 07 بهمن 1398
تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

  تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی

امتیاز: Article Rating

در مورخ 1398/11/06 با حضور مدیر دفتر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و هم چنین نماینده نظام پرستاری ونیز ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و جمعی از پرسنل این مرکز از پرستاران نمونه تقدیر گردید.

در این جلسه ضمن عذر خواهی و تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای هواپیمایی در خصوص عدم امکان شرایط برگزاری جشن در خور روز پرستار از پرستاران نمونه این مرکز تقدیر و قدردانی شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • تجلیل و تقدیر از پرستاران نمونه مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
ثبت امتیاز