تاریخ انتشار: شنبه 28 خرداد 1401
وبینار آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU

  وبینار آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU

امتیاز: Article Rating

وبینار آشنایی با مراقبت های تسکینی، روانی و معنوی در NICU دارای امتیاز بازاموزی از آموزش مداوم دانشگاه.

سخنرانان:

دکتر اشرف دیرکوند مقدم دکترای بهداشت باروری

آقای اسد ایمانی کارشناس ارشد پرستاری

زمان برگزاری: دوشنبه 1401/04/06 ساعت 10:30

گروه هدف: پرستار، ماما، کاردان و کارشناس و کارشناس ارشد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • وبینار آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU
ثبت امتیاز