شماره: 38357
1401/03/08
مراسم یادبود دانشجویان فرهیخته فقید خواهران شاه‌محمدی در بیمارستان آیت الله طالقانی(ره)
مراسم یادبود دانشجویان فرهیخته فقید خواهران شاه‌محمدی در بیمارستان آیت الله طالقانی(ره)

مراسم یادبود دانشجویان فرهیخته فقید خواهران شاه‌محمدی با حضور اساتید، دانشجویان، کارکنان ومسئولین بیمارستان آیت الله طالقانی(ره) در فضایی حزن انگیز برگزار گردید. 
در این مراسم حاضرین با پخش خیرات و نثار گل وقرائت فاتحه یاد وخاطره این عزیزان را گرامی داشتند.
 اساتید وکارکنان بیمارستان مراتب همدردی وتسلیت خود را به خانواده داغدیده و دانشجویان عزادار اعلام داشتند.
روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی(ره)

حق انتشار محفوظ است ©